221 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

221 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 221 نفر دیگر از COVID-19 و ذات الریه ناشی از آن در روز بهبود یافتند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 17 اکتبر.

منطقه اوش 63 مورد بهبودی دیگر ، منطقه جلال آباد – 40 ، بیشکک – 36 ، منطقه باتکن – 30 ، منطقه چوی – 23 ، منطقه ایسیک کول – 20 ، اوش – 6 ، منطقه تالاس – 3 گزارش کرد.

در مجموع ، 45509 نفر از زمان شیوع در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافته اند.

Author: admin