دیروز 5 نفر در قرقیزستان بر اثر COVID-19 درگذشت

دیروز 5 نفر در قرقیزستان بر اثر COVID-19 درگذشت

Tainynews – طی روز گذشته 5 نفر بر اثر ویروس کرونا و ذات الریه ناشی از آن در قرقیزستان طی روز گذشته کشته شدند ،او تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 17 اکتبر.

منطقه اوش 3 کشته ، منطقه نارین – 1 و بیشکک – 1 گزارش داد.

از زمان شیوع این بیماری ، تعداد قربانیان ویروس کرونا در قرقیزستان به 1108 نفر رسیده است.

Author: admin