21 کارگر بهداشت از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت بودند

21 کارگر بهداشت از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت بودند

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته ، 21 کارگر بهداشت از نظر آزمایش COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند.

منطقه باتکن 6 مورد ویروس کرونا را در میان پزشکان گزارش داده است ، منطقه جلال آباد – 5 ، بیشکک – 5 ، منطقه ایسیک کول – 3 ، اوش – 1 ، منطقه تالاس – 1.

در طول روز 6 کارگر بهداشت پس از بهبود از بیمارستان ها مرخص شدند و 11 کارمند بهداشت به انزوای خانه پایان دادند.

تعداد كليه كاركنان بهداشتي تشخيص داده شده با COVID-19 به 3529 نفر رسيد و 3145 نفر از آنها پس از بهبودي از بيمارستانها مرخص شدند.

Author: admin