فرماندار جدید منطقه باتکن به نام

فرماندار جدید منطقه باتکن به نام

Tainynews – جانیبک جلالوف در 16 اکتبر توسط نخست وزیر سدیر جپاروف به عنوان فرماندار جدید منطقه باتکن منصوب شد.

در 17 اکتبر ، مشاور نخست وزیر ، آرزیبک بورکانف ، فرماندار سابق منطقه باتکن ، رئیس جدید منطقه را به کارمندان دولت معرفی کرد.

جلالوف جایگزین آلیشر عبدرخمانوف شد.

پیش از این جلالوف از فوریه 2013 تا فوریه 2016 به عنوان شهردار شهر باتکن کار می کرد.

Author: admin