افزایش قرص ویروس کرونا در قرقیزستان همچنان ادامه دارد: 470 مورد جدید و 5 مورد مرگ

افزایش قرص ویروس کرونا در قرقیزستان همچنان ادامه دارد: 470 مورد جدید و 5 مورد مرگ

Tainynews – قرقیزستان تا صبح 17 اکتبر 470 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا.

بیشکک گزارش 98 مورد جدید ، منطقه جلال آباد – 98 ، منطقه اوش – 97 ، منطقه باتکن – 82 ، اوش – 38 ، منطقه چوی – 32 ، منطقه ایسیک کول – 17 ، منطقه تالاس – 7 ، منطقه نارین – 1.

کل موارد تأیید شده این کشور به 51،490 مورد رسیده است.

طی روز گذشته 5 مورد دیگر از ویروس کرونا در قرقیزستان رخ داده است.

Author: admin