در طی روز گذشته 5 کارگر بهداشت دیگر از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند

در طی روز گذشته 5 کارگر بهداشت دیگر از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند

Tainynews – 5 کارگر بهداشت دیگر طی روز گذشته از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت شدند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 18 اکتبر

2 کارمند بهداشتی در منطقه جلال آباد ، 1 نفر در بیشکک ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول و 1 نفر در شهر اوش به ویروس کرونا مبتلا شدند.

در طول روز 4 کارگر بهداشت پس از بهبود از بیمارستان ها مرخص شدند و 8 کارمند بهداشت به انزوا در خانه پایان دادند.

در مجموع ، 3534 کارگر پزشکی با بیماری COVID-19 در قرقیزستان تشخیص داده شدند و 3157 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin