227 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

227 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته 227 نفر در قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافته اند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 18 اکتبر.

منطقه اوش 79 مورد بهبودی ، منطقه جلال آباد – 46 ، منطقه باتکن – 26 ، بیشکک – 20 ، شهر اوش – 18 ، منطقه چوی – 18 ، منطقه ایسیک کول – 9 ، منطقه تالاس – 7 ، منطقه نارین – 4 گزارش داده است.

در مجموع 45736 نفر از زمان شیوع بیماری ویروس کرونا بهبود یافتند.

Author: admin