تعداد قربانیان COVID-19 قرقیزستان به 1111 نفر رسید

تعداد قربانیان COVID-19 قرقیزستان به 1111 نفر رسید

Tainynews – 3 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در قرقیزستان طی 24 ساعت گذشته رخ داده است تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 18 اکتبر

منطقه اوش 1 مورد مرگ ، منطقه نارین – 1 و بیشکک – 1 نفر گزارش شده است.

از ابتدای شیوع همه گیر ، تلفات قرقیزستان در اثر ویروس به 1111 نفر رسید.

Author: admin