روزانه ویروس کرونا در قرقیزستان در حال افزایش است: 554 مورد جدید ، 3 مورد مرگ

روزانه ویروس کرونا در قرقیزستان در حال افزایش است: 554 مورد جدید ، 3 مورد مرگ

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته 554 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 18 اکتبر

منطقه جلال آباد ثبت 143 مورد جدید را ثبت کرده است ، منطقه اوش – 105 ، منطقه باتکن – 90 ، بیشکک – 88 ، منطقه چوی – 46 ، شهر اوش – 38 ، منطقه ایسیک کول – 26 ، منطقه تالاس – 12 ، منطقه نارین – 6

2489 بیمار در بیمارستانهای کشور هستند. 2232 نفر در خارج از بیمارستان ها تحت درمان هستند.

تعداد ویروس کرونا در قرقیزستان از زمان شیوع به 52 044 رسیده است.

روز گذشته 3 مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا رخ داده است.

Author: admin