بیشکک 7 مورد عفونت مجدد COVID-19 را تأیید می کند

بیشکک 7 مورد عفونت مجدد COVID-19 را تأیید می کند

Tainynews کوبان کونداشف ، رئیس بخش کنترل بهداشت و اپیدمیولوژیک ، گفت: 7 نفر در بیشکک با COVID-19 مجدداً آلوده شدند.

دو نفر برای COVID-19 آزمایش مجدد کردند ، یکی از کارگران دادستانی منطقه پروومایسکی بیشکک در میان آنها.

وی گفت: “برخی از آنها قبلاً ذات الریه داشتند ، اما اکنون آزمایش COVID-19 مثبت بوده و بالعکس.”

Author: admin