رئیس سابق پارلمان قرقیزستان برای خرید رای تحقیق کرد

رئیس سابق پارلمان قرقیزستان برای خرید رای تحقیق کرد

Tainynews – سازمان حقوق بشری بیر دوینو در 20 اکتبر گفت ، سرویس تحقیقات وزارت کشور تحقیقاتی علیه رئیس جمهور سابق پارلمان قرقیزستان به دلیل خرید رای را آغاز کرد.

مدافعان حقوق به پلیس گزارش دادند كه جامابكف به یك رای دهنده ، مادری جوان از منطقه تالاس ، پول داده است.

جامابكف بعنوان بخشی از حزب سیاسی شماره 7 قرقیزستان در این لیست برای كرسی پارلمان نامزد شد.

در سپتامبر در جریان مبارزات انتخاباتی ، جامابکوف برای یک کار کاری به منطقه تالاس رفت و از بیمارستان زایمان بازدید کرد. او 50 هزار مادر از صندوق ذخیره پارلمان به والدین نوزاد تازه متولد شده ای که به نام دستان جامابکوف نامگذاری شد ، داد.

Author: admin