نریمان تولیف سرپرست شهرداری بیشکک شد

نریمان تولیف سرپرست شهرداری بیشکک شد

Tainynews – نریمان تولیف از 20 اکتبر سرپرست شهرداری بیشکک شد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک گفت ، عزیز سوراکماتوف شهردار استعفا داد تا در انتخابات پارلمانی شرکت کند.

تولیف گفت که شش ماه فرصت دارد تا نتایج کار خود را نشان دهد. وی گفت: “انتخابات شورای شهر در آوریل 2021 برگزار می شود. تا این زمان ما باید شهروندان را غافلگیر کنیم: یا کار می کنیم و می مانیم ، یا ترک می کنیم.”

Author: admin