رئیس جمهور جینبکوف دستور تمدید وضعیت اضطراری در بیشکک ، اوش ، جلال آباد را تا 10 ماه مه امضا کرد

رئیس جمهور جینبکوف دستور تمدید وضعیت اضطراری در بیشکک ، اوش ، جلال آباد را تا 10 ماه مه امضا کرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز دستور تمدید وضعیت اضطراری در بیشکک ، اوش ، جلال آباد ، منطقه آت باشی منطقه ناریون را تا 10 مه امضا کرده است.

این دستور از زمان امضای لازم الاجراست و برای تصویب به مجلس ارسال می شود.

Author: admin

پاسخی بگذارید