روسیه 15،700 مورد جدید COVID-19 و 312 مورد مرگ را ثبت کرده است

روسیه 15،700 مورد جدید COVID-19 و 312 مورد مرگ را ثبت کرده است

Tainynews – روسیه طی 24 ساعت گذشته 15،700 مورد جدید COVID-19 گزارش کرده است. 4076 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد ویروس کرونا ویروس کرونا 1 447 335 مورد بوده است.

312 مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا ثبت شد. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا ویروس 24952 نفر بوده است.

321،488 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin