تاجیکستان 3.7 میلیون دلار برای اجرای استراتژی توسعه آموزش خود دریافت می کند

تاجیکستان 3.7 میلیون دلار برای اجرای استراتژی توسعه آموزش خود دریافت می کند

Tainynews – تاجیکستان 3.7 میلیون دلار برای اجرای استراتژی ملی توسعه آموزش دریافت خواهد کرد.

توافق نامه مربوطه بین بانک توسعه اسلامی ، وزارت آموزش و علوم تاجیکستان و یونیسف به امضا رسید ، اوستا گزارش داد.

طبق توافق نامه امضا شده ، یونیسف از وزارت علوم و آموزش تاجیکستان در زمینه بهبود کتاب های راهنمای یادگیری و کیفیت آموزش پشتیبانی خواهد کرد.

Author: admin