وزیر امور خارجه کازاکبائف برای دیدار به روسیه می آید

وزیر امور خارجه کازاکبائف برای دیدار به روسیه می آید

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکباف امروز برای بازدید وارد روسیه شد.

برنامه سفر وی به روسیه شامل دیدارهای دوجانبه با سرگئی لاوروف ، وزیر امور خارجه روسیه ، روسای سایر نهادهای دولتی است.

طی مذاکرات آینده طیف وسیعی از جنبه های همکاری دوجانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت ، از جمله همکاری های دو جانبه تجاری ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، انسانی و امنیتی.

Author: admin