تعداد ویروس کرونا در قزاقستان به 110،086 رسید

تعداد ویروس کرونا در قزاقستان به 110،086 رسید

Tainynews – وزارت بهداشت در 23 اکتبر اعلام کرد ، طی 24 ساعت گذشته ، 179 نفر از نظر آلودگی به ویروس کرونا در آزمایش مثبت بوده اند.

شهر آلماتی 44 مورد جدید ، شهر نور سلطان – 20 مورد را تأیید کرد. منطقه قزاقستان شرقی – 20؛ منطقه پاولودار – 20؛ منطقه کاراگاندا – 16؛ منطقه Akmola – 10؛ منطقه قزاقستان شمالی – 10؛ منطقه آتیراو – 9؛ منطقه غرب قزاقستان – 8؛ منطقه آلماتی – 6؛ منطقه Kostanay – 6؛ منطقه ژامبیل – 3؛ منطقه Aktobe – 2؛ منطقه Kyzylorda – 2؛ منطقه Mangistau – 2؛ شهر شیمکنت – 1.

تعداد قزاقستان از زمان شیوع به 110،086 رسیده است.

در طی روز گذشته 108 نفر از ویروس کرونا در قزاقستان بهبود یافتند که تعداد کل بهبودها را به 105 493 نفر می رساند.

Author: admin