در روز 186 مورد پنومونی با علائم COVID-19 در قزاقستان تأیید شد

در روز 186 مورد پنومونی با علائم COVID-19 در قزاقستان تأیید شد

Tainynews وزارت بهداشت در 23 اکتبر گفت: 186 مورد ذات الریه با علائم COVID-19 در روز گذشته در قزاقستان ثبت شده است.

در طی روز گذشته 1 مورد مرگ و 27 مورد بهبودی ناشی از ذات الریه ثبت شد.

از اول اوت در مجموع 36 567 مورد ذات الریه با علائم COVID-19 ، 391 مورد مرگ و 28 390 مورد بهبودی در قزاقستان تأیید شده است.

Author: admin