روسیه در حال بررسی افزایش تعداد پروازها به قرقیزستان است

روسیه در حال بررسی افزایش تعداد پروازها به قرقیزستان است

Tainynews سرگئی لاوروف ، وزیر امور خارجه روسیه در 23 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با روسلان کازاکبائف ، وزیر امور خارجه قرقیزستان ، گفت: روسیه در حال افزایش تعداد پروازها به قرقیزستان است.

وی گفت ، این مسئله به وضعیت اپیدمیولوژیك بستگی دارد.

وی گفت ، ساختارهای مربوطه مسئول مبارزه با ویروس کرونا با این موضوع سر و کار دارند.

Author: admin