نریمان تولی یف می گوید که او همچنان به عنوان شهردار بیشکک باقی مانده و آماده است هزاران نفر را برای محافظت از دفتر شهردار جمع کند

نریمان تولی یف می گوید که او همچنان به عنوان شهردار بیشکک باقی مانده و آماده است هزاران نفر را برای محافظت از دفتر شهردار جمع کند

Tainynews – نریمان تویلایف گفت که در صورت متوقف نشدن فشار از سوی نامزدهای پست شهردار در دفتر شهردار ، آماده است نامه استعفای خود را از سمت معاون اول شهردار بیشکک به یاد بیاورد …

Author: admin