انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که پس از اصلاح قانون اساسی برگزار می شود – سادیر جپاروف

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که پس از اصلاح قانون اساسی برگزار می شود – سادیر جپاروف

Tainynews – انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قبل از مارس 2021 برگزار می شود ، اما پس از اصلاح قانون اساسی ، سدیر جپاروف ، سرپرست سرپرست جمهوری ، در جلسه شورای توسعه تجارت و سرمایه گذاری در 23 اکتبر گفت …

Author: admin