25 حزب سیاسی به کمیسیون مرکزی انتخابات اطلاع می دهند که در انتخابات مکرر پارلمانی شرکت خواهند کرد

25 حزب سیاسی به کمیسیون مرکزی انتخابات اطلاع می دهند که در انتخابات مکرر پارلمانی شرکت خواهند کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات از 25 حزب سیاسی اطلاعیه هایی دریافت کرده است که قصد دارند از 23 اکتبر در انتخابات مجدد پارلمان شرکت کنند …

Author: admin