109،000 گردشگر از سایر مناطق قرقیزستان در تابستان از منطقه ایسیک کول بازدید کردند

109،000 گردشگر از سایر مناطق قرقیزستان در تابستان از منطقه ایسیک کول بازدید کردند

Tainynews – حدود 109،000 گردشگر از سایر مناطق قرقیزستان به مدت 3 ماه از سال 2020 از منطقه ایسیک کول بازدید کردند. این اطلاعات از جلسه شورای هماهنگی منطقه حاصل شده است.

براساس گفته های اداره منطقه ، یک میلیون و 200 هزار گردشگر در سال 2019 از منطقه ایسیک کول بازدید کرده اند.

دولت منطقه گفت: “مالیات های جمع آوری شده از ژوئن تا آگوست 2019 بالغ بر 68.7 میلیون سوم بود. مالیات های جمع آوری شده در مدت مشابه سال 2020 بالغ بر 30.8 میلیون تومان بود.”

Author: admin