برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بدون تأخیر تنها راهی برای برون رفت از بحران قرقیزستان است – نماینده مجلس

برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بدون تأخیر تنها راهی برای برون رفت از بحران قرقیزستان است – نماینده مجلس

ناتالیا نیکیتنکو ، نماینده مجلس (آتا مکن)

Tainynews – ناتالیا نیکیتنکو ، نماینده مجلس در اظهار نظر در مورد قانون تصویب شده توسط پارلمان قرقیزستان و امضای موقت رئیس جمهور دیروز ، که باعث تأخیر در پارلمان است ، گفت: “تنها راه قانونی برای برون رفت از شرایط بحرانی ، برگزاری انتخابات پارلمانی مکرر در 20 دسامبر ، انتخابات ریاست جمهوری در 10 ژانویه است. انتخابات تا پایان اصلاحات قانون اساسی …

Author: admin