کازاکباف: “ما با اظهارات پوتین که روسیه از هیچ نیروی سیاسی در قرقیزستان حمایت نمی کند همدل هستیم”

کازاکباف: “ما با اظهارات پوتین که روسیه از هیچ نیروی سیاسی در قرقیزستان حمایت نمی کند همدل هستیم”

Tainynews – وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکبائف در پاسخ به س correspondentال خبرنگار روسیه امروز چه حمایتی از روسیه قرقیزستان احساس کرد …

Author: admin