قزاقستان 164 مورد جدید COVID-19 و 165 مورد ذات الریه گزارش می کند

قزاقستان 164 مورد جدید COVID-19 و 165 مورد ذات الریه گزارش می کند

Tainynews – قزاقستان طی 24 ساعت گذشته 164 نتیجه آزمایش مثبت برای COVID-19 ثبت کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 110،250 نفر رسیده است.

73 بیمار پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شدند. تعداد کل بازیابی ها 105566 مورد است.

165 مورد پنومونی جدید با علائم COVID-19 برای یک روز ثبت شد. 52 بیمار از ذات الریه بهبود یافتند و 2 نفر فوت کردند.

از اول آگوست ، تعداد کل موارد ذات الریه 36،732 نفر بوده است. حدود 28442 بیمار از ذات الریه بهبود یافتند. تعداد کشته شدگان 393 نفر است.

Author: admin