تاجیکستان از 10700 مورد ویروس کرونا فراتر رفته است

تاجیکستان از 10700 مورد ویروس کرونا بیشتر است

Tainynews – طبق پورتال ملی covid.tj ، تاجیکستان 41 مورد جدید COVID-19 را طی 24 ساعت گذشته ثبت کرده است.

54 بیمار پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. هیچ مورد کشنده ای ثبت نشده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در تاجیکستان به 10736 مورد رسیده است.

در مجموع 9836 بیمار بهبود یافتند ، 81 نفر فوت کردند.

Author: admin