3،328 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

3،328 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 3،328 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

3،156 بیمار در خانه تحت درمان هستند.

صبح روز 25 اکتبر 606 مورد جدید COVID-19 تأیید شد.

Author: admin