سالن های سینما در قزاقستان بازگشایی می شوند

سالن های سینما در قزاقستان بازگشایی می شوند

Tainynews – دولت قزاقستان از 26 اکتبر محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا را در برخی از مشاغل در مناطق دارای وضعیت اپیدمیولوژیک تثبیت کرد.

از 26 اکتبر ، سالن های سینما در قزاقستان می توانند حداکثر 30٪ پر و با رعایت فاصله و رعایت رژیم ماسک فعالیت خود را از سر بگیرند.

مولان به کارگردانی نیکی کارو و اصول توسط کریستوفر نولان در اولین روز از سرگیری در سینماهای قزاقستان خواهد بود.

از تاریخ 26 اکتبر ، تعداد ویروس کرونا در قزاقستان 110 هزار و 542 مورد با تلفات 1825 نفر بوده است.

Author: admin