در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 3،019 نفر افزایش می یابد

در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 3،019 نفر افزایش می یابد

Tainynews – هشت مورد جدید COVID-19 توسط 10.20 دقیقه بعد از ظهر تأیید شد. از 28 آوریل ، وزارت بهداشت گزارش داد.

موارد جدید شامل 4 مورد در نور سلطان ، 3 مورد در منطقه جامبیل ، 1 مورد در منطقه کاراگاندا بود.

تعداد کل موارد COVID-19 تایید شده به 3،027 رسید.

Author: admin

پاسخی بگذارید