ازبکستان امیدوار است تا سال 2025 کالا با قیمت 3 میلیارد دلار به چین صادر کند

ازبکستان امیدوار است تا سال 2025 کالا با قیمت 3 میلیارد دلار به چین صادر کند

Tainynews – کنفرانس ویدیویی همکاری ازبکستان و چین ، جمهوری کره در تاشکند برگزار شد.

وزارت سرمایه گذاری های خارجی گزارش داد که ازبکستان امیدوار است تا سال 2025 به میزان سرمایه گذاری های خود از چین تا 5 میلیارد دلار برسد.

پیش بینی می شود سطح سرمایه گذاری از کره جنوبی تا سال 2025 یک میلیارد دلار باشد.

این کشور قصد دارد تا سال 2025 حداقل با 3 میلیارد دلار کالا و حداقل 800 میلیون دلار به کره جنوبی کالا صادر کند.

کنفرانس ویدئویی توسط معاونان وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی برگزار شد و نمایندگان سایر آژانس ها و انجمن های خطی در آن شرکت کردند.

Author: admin