قرقیزستان 443 آمبولانس دارد – خبرگزاری AKIpress

قرقیزستان 443 آمبولانس دارد

Tainynews وزیر بهداشت ، الیمکادیر بیشنالیف گفت – قرقیزستان 443 ماشین آمبولانس دارد.

وزیر بهداشت گفت: “علاوه بر این ، 71 آمبولانس به صورت کمک های بشردوستانه دریافت شده است ، از جمله 13 آمبولانس به عنوان کمک بشردوستانه ، 26 آمبولانس از بانک جهانی ، 32 آمبولانس از کارآفرینان محلی.”

Author: admin