وکیل دادگستری: آتامبایف پس از انتقال به زندان بازپرسی شماره 1 اعتصاب غذا را آغاز کرد

وکیل دادگستری: آتامبایف پس از انتقال به زندان بازپرسی شماره 1 اعتصاب غذا را آغاز کرد

Tainynews وکیل وی ضمیر جووشف در 26 اکتبر گفت – رئیس جمهور پیشین قرقیزستان آلمازبک آتامبایف به بازداشتگاه پیش از محاکمه شماره 1 منتقل شد.

پیش از این آتامبایف در بازداشتگاه پیش از محاکمه کمیته امنیت ملی دولت نگهداری می شد.

به گفته وكیل وی ، اکنون آتامبایف در زیرزمین بازداشتگاه شماره 1 نگهداری می شود ، جایی كه قبلاً به گفته جووشف ، افراد محكوم به اعدام در آنجا نگهداری می شدند.

وكیل گفت: “مدت كسی در سلول نگهداری نمی شد و گرمایش فقط امروز روشن بود. سیستم فاضلاب كار نمی كند و درهای سلول همیشه باز است.”

جوشف گفت ، آتامبایف در اعتراض اعتصاب غذا را آغاز كرد.

Author: admin