صادرات محصولات کشاورزی با نام تجاری قرقیزستان به چین در مرحله تأیید

صادرات محصولات کشاورزی با نام تجاری قرقیزستان به چین در مرحله تأیید

Tainynews – آمانگلدی ایسایف ، معاون وزیر کشاورزی ، صنایع غذایی و احیای زمین در 26 اکتبر گفت: موضوع صادرات محصولات کشاورزی با نام تجاری قرقیزستان (لوبیا ، سیب زمینی ، سویا ، ذرت ، انگور ، سیب ، زردآلو ، آلو خشک) به چین در حال تصویب است. ..

Author: admin