معاون رئیس مرزی دولت قرقیزستان از حادثه روز گذشته مرزی قرقیزستان و تاجیکستان می گوید

معاون رئیس مرزی دولت قرقیزستان از حادثه روز گذشته مرزی قرقیزستان و تاجیکستان می گوید

Tainynews – معاون اول رئیس مرزی خدمات مرزی قرقیزستان عبدیکاریم آلیمبایف در مورد نتایج مذاکرات با طرف تاجیکی در تاریخ 26 اکتبر در منطقه مرزی در نزدیکی منطقه اوچ توبو در منطقه روستایی آک-سای منطقه باتکن گفت …

Author: admin