کمیسیون مرکزی انتخابات نسبت به رای دادگاه مبنی بر بطلان تصمیم خود درباره انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده تجدید نظر می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات نسبت به رای دادگاه مبنی بر بطلان تصمیم خود درباره انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده تجدید نظر می کند

Tainynews – گولنارا جورابایوا ، عضو CEC ، گفت: کمیسیون مرکزی انتخابات از رای دادگاه که تصمیم آن را برای برنامه ریزی مجدد انتخابات پارلمانی باطل کرد ، تجدیدنظر خواهد کرد.

Author: admin