اتحادیه اروپا تأمین 6 میلیون یورو برای قرقیزستان برای دیجیتالی شدن را به تأخیر می اندازد

اتحادیه اروپا تأمین 6 میلیون یورو برای قرقیزستان برای دیجیتالی شدن را به تأخیر می اندازد

Tainynews – اتحادیه اروپا اختصاص 6 میلیون یورو به قرقیزستان برای دیجیتالی شدن را به تعویق می اندازد ، آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر ، اطلاعات را در پاسخ به س inquال نماینده Ainuru Altynbayeva نماینده مجلس در 28 اکتبر در جلسه پارلمان تأیید کرد …

Author: admin