لایحه تجارت الکترونیکی مورد بررسی مجلس: وزیر

لایحه تجارت الکترونیکی مورد بررسی مجلس: وزیر

Tainynews سنجار موکان بتف ، وزیر اقتصاد ، در تاریخ 27 اکتبر ، در جلسه وزیران تراز اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مجمع ابتکار کمربند و راه چین گفت: لایحه تجارت الکترونیکی توسط پارلمان در حال بررسی است.

Author: admin