جنبش سیاسی اجتماعی تازه تأسیس اوموت خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در 20 دسامبر است

جنبش سیاسی اجتماعی تازه تأسیس اوموت خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در 20 دسامبر است

Tainynews – یک جنبش سیاسی اجتماعی تازه تأسیس Umut [hope in Kyrgyz] زامانداش در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز خبری AKIpress در تاریخ 28 اکتبر گفت که چندین خواسته برای مقامات فعلی ، نمایندگان جنبش از جمله مکن اینتیماگی ، بوتون قرقیزستان ، اصلاحات ، سوسیال دموکرات ها مطرح کرده است …

Author: admin