ازبکستان شهروندان خود را از آبخازیا منتقل می کند

ازبکستان شهروندان خود را از آبخازیا منتقل می کند

Tainynews – 299 شهروند ازبکستان در 28 اکتبر از آبخازیا منتقل شدند.

بازگرداندن سایر شهروندان ازبکستان که در آبخازیا به سر می برند و از طریق روسیه عبور می کنند ، با مقامات روسی در میان گذاشته شده است.

انتظار می رود پروازهای بیشتری برای بازگرداندن شهروندان ازبکستان از آبخازیا ترتیب داده شود.

Author: admin