مدارس برای استفاده به عنوان نقاط مشاهده در قرقیزستان سازگار نیستند

مدارس برای استفاده به عنوان نقاط مشاهده در قرقیزستان سازگار نیستند

Tainynews آیدا اسماعیلوا ، معاون نخست وزیر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – از مدارس قرقیزستان به عنوان نقاط مشاهده استفاده نمی شود.

این بیانیه پس از آن اتفاق افتاد كه والدین دانش آموزان یك مدرسه خصوصی تصمیم دولت مبنی بر استفاده از خوابگاه مدرسه خود را به عنوان یك مشاهده مشاهده كردند.

Author: admin

پاسخی بگذارید