در طول روز 461 نفر از ویروس کرونا در قرقیزستان بهبود یافتند

در طول روز 461 نفر از ویروس کرونا در قرقیزستان بهبود یافتند

Tainynews – 461 نفر در طی یک روز از COVID-19 بهبود یافتند ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ به ویروس کرونا در تاریخ 31 اکتبر گزارش شده است.

منطقه جلال آباد 90 مورد بهبودی جدید گزارش داده است ، بیشکک – 84 ، منطقه باتکن – 76 ، منطقه اوش – 69 ، منطقه چوی – 48 ، اوش – 45 ، منطقه ایسیک کول – 29 ، منطقه تالاس – 12 ، منطقه نارین – 8

از ماه مارس تاکنون ، در مجموع 49 983 مورد بهبودی در قرقیزستان گزارش شده است.

Author: admin