خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در قرقیزستان رو به افزایش است

خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در قرقیزستان رو به افزایش است

Tainynews – خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در دوران قرنطینه افزایش یافته است. آیدا اسماعیلوا ، معاون نخست وزیر امروز در کنفرانس مطبوعاتی گفت: زنان و کودکان آسیب دیده به مرکز ملی انکولوژی منتقل شدند.

او به ترتیب ، سازمان های دولتی و مقامات محلی در حال نظارت بر اوضاع هستند.

اسماعیلوا قول داد: “ما با سازمان های غیر دولتی که با کودکان و زنان کار می کردند گفتگو کردیم. این مسئله بدون توجه ما باقی نخواهد ماند. این همان اولویت ما به عنوان مبارزه با coronavirus است. ما تمام تلاش های خود را برای جلوگیری از خشونت انجام خواهیم داد.” .

Author: admin

پاسخی بگذارید