بیمارستان Semetei در یک هفته پذیرش بیماران مبتلا به COVID-19 را آغاز می کند

بیمارستان Semetei در یک هفته پذیرش بیماران مبتلا به COVID-19 را آغاز می کند

Tainynews – وزیر امور اضطراری بووبک آجیبکوف و وزیر بهداشت آلمکادیر بیشنالیف امروز از بیمارستان سمیته ، مرکز ترانزیت سابق ایالات متحده در فرودگاه ماناس بازدید کردند.

آمادگی بیمارستان Semetei برای پذیرش بیماران مبتلا به COVID-19 بررسی شد.

بیمارستان تقریبا آماده است ، به جز آزمایشگاه.

بخش مراقبت های ویژه دارای 35 تخت است.

بخش درمان عمومی 250 تختخواب دارد. در صورت لزوم ، تعداد تخت ها ممکن است افزایش یابد.

تجهیزات پزشکی و اداری از 4 نوامبر به بیمارستان تحویل داده می شوند.

بیمارستان طی یک هفته پذیرش بیماران مبتلا به COVID-19 و ذات الریه را آغاز می کند.

Author: admin