بیش از 400000 خانواده در قرقیزستان در میان همه گیری های کوروی ویروس به کمک نیاز دارند

بیش از 400000 خانواده در قرقیزستان در میان همه گیری های کوروی ویروس به کمک نیاز دارند

Tainynews آیدا اسماعیلوا معاون نخست وزیر گفت: دولت در تلاش است تا به شهروندان نیازمند کمک کند.

وی گفت که خط تلفن 1227 از شهروندان نیاز به کمک غذایی دریافت می کند.

درمجموع 281000 تماس تلفنی و درخواست کمک دریافت شده است. تعداد خانواده هایی که به کمک نیاز دارند ، به 400609 نفر رسید.

تاکنون 304،649 خانواده کمک های غذایی ارائه شده است. آیدا اسماعیلوا گفت: این کار ادامه خواهد یافت.

Author: admin

پاسخی بگذارید