800 تن آرد قزاقستان هنگام ورود به کمک های بشردوستانه به بیشکک ارسال شده است

800 تن آرد قزاقستان هنگام ورود به کمک های بشردوستانه به بیشکک ارسال شده است

Tainynews – اولین محموله کمکهای بشردوستانه از قزاقستان در قالب 800 تن آرد وارد قرقیزستان شد.

آرد در 12 واگن از طریق راه آهن حمل می شد.

رئیس جمهور قزاقستان ، كاسیم-جمارت توكایف در اقدامی برای ارائه پشتیبانی از همسایگان در هنگام بروز همه گیری ، تصمیم خود را برای ارائه كمكهای بشردوستانه به قرقیزستان و تاجیكستان در قالب 5،000 تن آرد به هر كشور برای بیش از 3 میلیون دلار صادر كرد. ” قزاقستان گفت.

Erkinbek Choduev وزیر كشاورزی گفت: قرقیزستان از كمكهای ارائه شده بسیار قدردانی می كند و از مردم قزاقستان برای حمایت ابراز قدردانی می كند.

Author: admin

پاسخی بگذارید