وكیل وی گفت ، رئیس جمهور سابق آتامبایف به برونشیت مبتلا شد

وكیل وی گفت ، رئیس جمهور سابق آتامبایف به برونشیت مبتلا شد

Tainynews – وكیل وی سرگئی اسلسارف به AKIpress گفت – رئیس جمهور سابق آلمازبك آتامبایف برونشیت تشخیص داده شده است.

وكيل گفت كه او در 2 نوامبر از آلمازبك آتامبايف ديدار كرد. آتامبايف سرفه مي كند و تحت نظر پزشكي باقي مانده است.

وكیل گفت: “وی در زندان شماره 47 تحت نظر پزشكی قرار می گیرد. موكل من به درمان منظم احتیاج دارد ، زیرا بیش از یك سال در سلول انفرادی در انزوا بود”

Author: admin