پس از بهبود اوضاع اپیدمیولوژیک وضعیت اضطراری در ولسوالی ها برداشته شد – معاون اول نخست وزیر

پس از بهبود اوضاع اپیدمیولوژیک وضعیت اضطراری در ولسوالی ها برداشته شد – معاون اول نخست وزیر

Tainynews – باوجود این که وضعیت اضطراری در برخی ولسوالی ها برداشته شده است ، اوضاع اضطراری در کشور همچنان باقی است ، معاون نخست وزیر كوباتبك بورنوف امروز گفت: …

Author: admin

پاسخی بگذارید