قرقیزستان انتظار دارد 72 دستگاه آمبولانس از اهدا کنندگان دریافت کند

قرقیزستان انتظار دارد 72 دستگاه آمبولانس از اهدا کنندگان دریافت کند

Tainynews الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر ، در جلسه امروز پارلمان قرقیزستان گفت: 26 دستگاه آمبولانس خریداری شد.

وی گفت که 62 آمبولانس خریداری شده از بانک توسعه اسلامی و 10 آمبولانس از بانک توسعه آسیا انتظار می رود.

37 آمبولانس برای جریمه نقض قوانین راهنمایی و رانندگی به میزان 135 میلیون مادر خریداری می شود.

در مجموع 443 آمبولانس در قرقیزستان وجود دارد که شامل 68 مورد در بیشکک ، 51 مورد در منطقه چوی ، 34 مورد در منطقه تالاس ، 29 مورد در منطقه باتکن ، 84 مورد در جلال آباد ، 22 مورد در منطقه نارین ، 98 مورد در منطقه اوش ، 42 مورد در ایسیک – منطقه کول

Author: admin