آزمایش سرولوژی برای COVID-19 در قرقیزستان بیش از 2 میلیون ویروس کرونا مبتلا تا اوت یافت

آزمایش سرولوژی برای COVID-19 در قرقیزستان تا اوت بیش از 2 میلیون ویروس کرونا مبتلا شده است

Tainynews زوریدین نورماتوف ، رئیس مرکز تحقیقات عفونت های ویروسی ، گفت: اولین مرحله آزمایش سرولوژی برای آنتی بادی های COVID-19 در قرقیزستان به پایان رسید.

Author: admin